The Guide Awards 2017: Vì một nền kinh tế xanh
Với tiêu chí nổi bật về đảm bảo những giá trị xanh và phát triển bền vững, The Guide Awards 2017 bình chọn và vinh danh 115 thương hiệu
🌷Đặc biệt, với tiêu chí hoạt động phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, 8 đơn vị du lịch khác đã đoạt giải Sen Xanh 2017 trong đó Princess d’An Nam Resort & Spa được vinh dự nhận giải thưởng 🌷Green Lotus “Du lịch Xanh - 
vì một nền kinh tế Xanh” (Green Tourism for Green Economy) & 🌷Giải Thưởng Excellent Resort of The Year "Khách sạn Tốt nhất của Năm"

🎉🎉 Celebrate the most wonderful time of the year at PRINCESS D’ÂN NAM Resort & Spa.
🌺This season, spend your holiday with PRINCESS D’ÂN NAM Resort & Spa. Enjoy our special dining offerings designed by our team of culinary experts for the occasion. Download our brochure at http://www.princessdannam.com/

🌺 PRINCESS D’ÂN NAM Resort & Spa
Address: Hon Lan |Tan Thanh Commune |Ham Thuan Nam District |Binh Thuan Province |Vietnam
Tel (84 252) 3682 222
Mobile (84) 937 519 444
Email: info@princessannam.com
#christmas #newyear2018 #princessannam #holiday #luxuryresort